Լրացուցիչ ինֆորմացիա

Խմբային դասընթացի տևողությունը 6 ամիս է` 60.000դրամ (ամսեվճարը)

Անհատական դասընթացի տևողությունը 4 ամիս է՝ 100.00 դրամ (ամսեվճարը)



Դասեր շաբաթական 2 անգամ, 2 ժամ տևողությամբ



❗️Դասընթացը ներառում է՝



Ծանոթոթյուն #Rhinoceros #3D ծրագրի հետ

Ցանկցած բարդության և նշանակության 3D մոդելների ստեղծում



ստեղծել պարզագույն գրաֆիկական օբյեկտներ – Գծեր (Lines),

Շրջանագծեր (Circles), Աղեղներ (Arcs), Կորեր (Curves), Մարմիններ (Solids), Մակերեսներ (Surfaces),

ճշգրիտ մոդելավորել կիրառելով համապատասխան կոորդինատներն ու

գործիքները (Object Snaps),

ձևափոխել գծերը կամ մակերեսները Խմբագրում (Edit) գործիքի

կիրառմամբ,

օգտագործել Վերստուգիչ կետեր (Control point) գծերի կամ մակերեսների

տեսքերի խմբագրման համար,

վիզուալիզացնել մոդելը (Render)
Թարմացվել է  3 Օգոստոսի 2021, 17:25