«ԳՅՈՒՄՐԻ ՔՈՄԵՐՇԼ ՍԵՆԹՐ»

Երկիր

Հայաստան

Ռեգիոն/Մարզ

Շիրակ

Հեռախոս

+374-312-33369 , +374-312-35563 • +374-312-33399