Օգնություն

Ձեր հաշիվը

Ձեր անձնական հաշիվը օգտագործվում է ծառայությունների դիմաց վճարելու համար: Ձեր գումարը պահվում է առանց ժամկետի սահմանափակման:
Լրացնելով ձեր հաշիվը ցանկացած գումարով (մեկ կամ մի քանի անգամ), դուք կարող եք այդ գումար ծախսել ձեր հայտարարությունների գովազդի կամ բիզնեսի խթանման ծառայությունների վրա, ինչպես ցանկանում եք և երբ ցանկանում եք (առանց ժամանակի սահմանափակման):
 
Ձեր հաշիվը լիցքավորելու համար անցեք «Լրացրեք դրամապանակը» հղումով:
Ուշադրություն. Օրենքը խախտող գովազդվող հայտարարությունների համար ծախսված գումարները, ինչպես նաև իրավասու մարմինների կողմից հայտարարությունների բերաբերյալ բողոք ստանալուն պես, օրենքը խախտող հայտարարությունը հեռացվելու է կայքից իսկ ծախսված գումարը վերադարցվելու է  կայքի օգտագործողի (օգտատիրոջ) bizon.am կայքի հաշվին: Գումարի վերադարձ օգտատիրոջը չի իրականացվում: