• : +374 55 33-99-08

Օգտագործման պայմանները

Ընդհանուր պայմաններ

Դառնալով Bizon.am-ի օգտվող, դուք համաձայնում եք հետեւյալ պայմաններին եւ դրույթներին:
Bizon.am հասարակական կայքը շփման միջոց է և բաց է իրենց հայտարարությունը տեղադրել ցանկացողների համար` եթե այդ հայտարարությունը չի խախտում դրանց հրապարակման կանոնները: Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը` դուք լիարժեք պատասխանատվություն եք կրում նրա բովանդակության և հրապարակման հետեւանքների համար: Մենք չենք փոփոխում հայտարարության բովանդակությունը, սակայն, վերապահում ենք իրավունք չհրապարակել կամ հեռացնել անպատշաճ բովանդակությամբ հայտարարությունները:
Կայքը ստեղծողները իրենց վերապահում են իրավունք փոփոխել կայքի օգտագործման պայմանները ցանկացած ժամանակ, և կայքից  ձեր հետագա օգտվելը հնարավոր է միայն այդ պայմաններին համաձայնելով:
Bizon.am կայքում պարունակվող ցանկացած տեղեկություն և նյութ պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով և հանդիսանում է Bizon.am կայքի և անմիջականորեն տեղեկատվությունը  տեղադրած անձի սեփականությունը: Դուք չեք կարող պատճենել, վերարտադրել, տարածել, կրկնօրինակել, էլեկտրոնային տեսքով պահել, փոխանցել կամ օգտագործել Bizon.am կայքի որևէ մաս և նրանում տեղադրված  ինֆորմացիան առևտրային նպատակների համար:
Եթե ​​դուք Bizon.am-ին տալիս եք սխալ տվյալներ, կամ կայքից  օգտվում եք ուրիշի անվան ներքո, ապա մենք վերապահում ենք իրավունք փոխանցել Ձեր տվյալները եւ IP-հասցեները տուժած կողմին, նրա ներկայացուցիչներին կամ իրավաբանական անձանց:

Պատասխանատվության սահմանափակում

Այս հասարակական կայքում ներկայացված տեղեկությունները  կարող են օգտագործվել միայն տեղեկատվական նպատակներով:  Bizon.am-ը պատասխանատվություն չի կրում ներկայացված տեղեկատվության  ճշգրտության կամ հուսալիության համար: Նմանապես, մենք չենք կրում պատասխանատվության բովանդակության այն ​​մասերի համար, որոնց հուսալիությունը  ոչ մի կերպ չի հաստատվել:
Մենք ոչ մի դեպքում չենք կրում ցանկացած կարգի պատասխանատվություն ապօրինի, սպառնողական, վիրավորական, զրպարտիչ կամ անպարկեշտ տեղեկությունների համար, որոնք խախտում կամ ոտնձգություն են ցանկացած անձի իրավունքների հանդեպ, այդ թվում նաև քրեական հանցագործության հանգեցնող, քաղաքացիական պատասխանատվություն առաջացնող կամ այլ կերպ կիրառվող, օրենքը խախտող վարքին նպաստող կամ հրահրող տվյալների ցանկացած անսահմանափակ փոխանցման համար:
Մենք ոչ մի դեպքում չենք կրում ցանկացած կարգի պատասխանատվություն, այդ թվում պատասխանատվություն և անփութության համար վնասների փոխհատուցում, որոնք առաջացել են օգտագործման դադարեցման հետեւանքով, շահութաբեր տվյալների կորուստի կամ ցանցային կայքի աշխատանքի կամ նրա բովանդակությունը դիտելու և օգտագործելու հետևանքով:  Կայքի որոշ էջեր կարող են պարունակել տեխնիկական անճշտություններ և վրիպակներ: Տեղեկատվությունը այս կայքում ենթակա է նորացման և ցանկացած ժամանակ կարող է դառնալ հնացած: Մենք չենք կրում պատասխանատվություն կայքի կատարելագործման, ինչպես նաև նրանում պահվող ինֆորմացիայի նորացվելու  անկարողության համար:
Bizon.am կայքը պարունակում է հղումներ դեպի երրորդ անձանց կողմից պահվող այլ կայքեր: Այդպիսի կայքերը մեր հսկողության տակ չեն, եւ մենք պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած ներկայացված կայքի կամ այդ կայքում տեղադրված հղումների բովանդակության, ներառյալ ճշտության, օրինականության կամ պատշաճության համար: Հղումներ դեպի այլ կայքեր տեղադրվում են Bizon.am-ում միայն օգտվողների հարմարության համար, ինչը չի նշանակում, որ նրանց պարունակությունը հաստատված է Bizon.am-ի կողմից: Մենք չենք կրում պատասխանատվություն ցանկացած կայքի հեղինակային իրավունքների համար, որոնց հղումները տեղադրված են Bizon.am-ում:
Bizon.am-ը չի երաշխավորում անսարքությունների ու սխալների բացակայությունը կայքի աշխատանքի ժամանակ, ինչպես նաև այն, որ թերությունները կշտկվեն: Դուք լիովին պատասխանատու եք տվյալների ներդրման և թողարկման ճշտության` ձեր կոնկրետ պահանջներին համապատասխանող գործընթացների կատարման և վերահսկման համար, ինչպես նաև կորցրած տվյալները վերականգնելու միջոցների.պահպանման և ժամանակին արդիականացման համար:
Որպես ձեր` Bizon.am կայքից օգտվելու պայման, դուք համաձայն եք չհրատարակել կամ չփոխանցել ապօրինի, սպառնողական, վիրավորական, զրպարտիչ կամ անպարկեշտ տեղեկություններ, որոնք խախտում են ցանկացած անձի  իրավունքները կամ ոտնձգություն են դրանց հանդեպ, այդ թվում նաև, քրեական հանցագործության հանգեցնող, քաղաքացիական պատասխանատվություն առաջացնող կամ այլ կերպ կիրառվող, օրենքը խախտող վարքին նպաստող կամ հրահրող  տվյալների  ցանկացած անսահմանափակ փոխանցում:                                                                                                               Չհրատարակել կամ չփոխանցել նյութեր, որոնք խախտում են հասարակական օգտագործման իրավունքները, կամ որոնք պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով, ապրանքային նշանի կամ այլ սեփականության իրավունքով, ինչպես նաեւ վերցնել նյութեր` առանց օրինական սեփականատիրոջ կամ համապատասխան ներկայացուցչի նախնական համաձայնության: Չհրապարակել կամ չփոխանցել նյութեր, որոնք պարունակում են վիրուսներ կամ այլ քայքայիչ տարրեր:
Չբեռնել ցանկացած ֆայլ, որը հրապարակել է մեկ այլ օգտվող, տեղյակ լինելով կամ ենթադրելով, որ այդ ֆայլի բաշխումը տվյալ եղանակով անօրինական է:

Մուտք կայք

Օգտագործելով Bizon.am կայքը, օգտվողը համաձայնում է.
 
Չօգտագործել ավտոմատացված ծրագրեր ցանց մուտք գործելու կամ հայտարարություններ հրապարակելու համար:
Չնախաձեռնել որևէ գործողություն, որը կարող է հանգեցնել կայքի ենթակառուցվածքի վրա անհամաչափ մեծ ծանրության:
Չխոչընդոտել կամ փորձել միջամտել կայքի աշխատանքին կամ նրա ավտոմատացված համակարգերի կամ գործընթացների գործունեությանը` կայք մուտք գործելը կանխելու կամ սահմանափակելու նպատակով:
Չօգտագործել ուրիշ օգտվողի էլ. փոստի հասցեն գովազդի կամ այլ անցանկալի էլեկտրոնային հաղորդագրությունների նպատակներով:
Չտեղադրել կեղծ տեղեկություններ երրորդ անձի վերաբերյալ կամ ցանկացած տեղեկատվության` վարկաբեկող երրորդ կողմին:
Bizon.am-ը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ դադարեցնել կայք, կամ դրա որոշ մասեր մուտք գործելը այն օգտվողների համար, ովքեր խախտում են այս պայմանները: Պայմանները դիտավորյալ խախտելու դեպքում, Bizon.am-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել հետագա միջոցառումներ օգտվողի չարամիտ գործողությունները սահմանափակելու համար` ներառյալ կայքից օգտվողի բոլոր հայտարարությունների հեռացումը և օգտագործողի տվյալների փոխանցումը տուժող կողմին կամ իրավապահ մարմիններին:

Հաղորդագրություններ 


Bizon.am-ի` օգագործողի հայտարարությունների հետ կապված համակարգային ուղերձները առաքվում են օգտվողի կողմից հայտարարության տեղադրման ժամանակ տրամադրված էլ. հասցեով:  Օգտվողի կողմից այդպիսի հաղորդագրություններ չստանալու ցանկության դեպքում օգտվողը կարող է հեռացնել համապատասխան հայտարարությունները կայքից:
Bizon.am-ի տեղեկատվական հաղորդագրությունները նախատեսված են օգտվողների լայն շրջանակների համար, հրատարակվում են կայքում կամ ուղարկվում էլեկտրոնային փոստով այն օգտվողներին, որոնք հաստատել են նման հաղորդագրություն ստանալու իրենց համաձայնությունը հայտարարություններ հրապարակելու ժամանակ:
Bizon.am-ը պարտավորվում է չփոխանցել օգտվողների էլ. փոստի հասցեները երրորդ կողմին, բացառությամբ այդ պայմանների կոպիտ խախտումների դեպքերի: Այդ պայմանների կոպիտ խախտման դեպքում Bizon.am-ը իրավունք է վերապահում փոխանցել օգտվողի տվյալները տուժող կողմին կամ իրավապահ մարմիններին: