• : +374 55 33-99-08

Bitmain Antminer S19Pro 110TH ASIC Bitcoin Miner + PSU

  • Համակարգիչ, Ինտերնետ
  • 25

Լրացուցիչ ինֆորմացիա

Wholesales Asic Btc Antminer S19 Pro (110Th) from Bitmain mining SHA-256 algorithm + PSU -- WhatsApp now : +852 5147 9246 - Full Warranty + Receipt , Return Policy. Available in Stock Wholesales Offer / %50 Off discounts ------ $1,750 USD GREAT DEALS : Model Antminer KA3 (166Th) from Bitmain mining Kadena algorithm with a maximum hashrate of 166Th/s for a power consumption of 3154W. - Brand New ,Full Manuals ,Complete Power Cables, 2 Years Warranty of Bitmain. Mining Kadena Algorithm Interface : Ethernet Test Video/SN Code Available to confirm Miner Hashrate / Condition. Minimum Order Quantity (MOQ) - 1pc + Free shipping - Customs Clearance Guaranteed Worldwide Delivery & Processing & Shipping Time: International delivery 3-5 business days (ship from warehouse Hongkong China ). -For inquiries - CRYPTO TECH INC L T D - WhatsApp 24hrs : + 8 5 2 5 1 4 7 9 2 4 6
Թարմացվել է  19 Հունվարի 2023, 03:29


Այս օգտատիրոջ այլ հայտարարությունները