Լրացուցիչ ինֆորմացիա

Ուսումնական կենտրոնն հրավիրում է Հաշվապահական Հաշվառման դասընթացների` Գործնական բազայի վրա մշակված հատուկ մեթոդով`
Հաշվապահական դասընթացներ սկսնակների համար
ՀԾ և 1C ծրագրերի դասընթաց
Օրենսդրության ուսումնասիրում /այդ թվում կադրային/
Դասընթացի շնորհիվ Դուք ձեռք կբերեք
Հաշվապահական գործնական գիտելիքներ` Հատուկ մշակված պրակտիկ նյութերի հիման վրա
ՀԾ հաշվապահ 7 և/կամ 1C հաշվապահական ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն` Հատուկ մշակված նյութերի հիման վրա,
Taxservice. Am (հաշվետվությունների ներկայացման համակարգ) և e-Invoicing ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն,
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5-2 ժամ
Խմբակային
Անհատական
Դասընթացների ավարտական վկայականի տրամադրում:
Թարմացվել է  23 Նոյեմբերի 2023, 13:55