Լրացուցիչ ինֆորմացիա

«ՖԻՆԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊ ընկերությունը («FINEXPERT» LTD) կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց համար մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.
1. Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական դատական փորձաքննությունների իրականացում:
2. Հաշվապահական հաշվառման վարում (ֆինանսական և հարկային) :
3. Ֆինանսների և հաշվապահության ոլորտում դատական փորձագետի խորհրդատվություն:
4. Հաշվապահական հաշվառման անհատական դասընթացներ (ֆինանսական և հարկային հաշվառում - 4 ամիս, ՀԾ - 1 ամիս) :
«ՖԻՆԷՔՍՊԵՐՏ»-ի կողմից առաջարկվող փորձագիտական, հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունները մատուցվում են բարձր արհեստավարժությամբ և պատասխանատվության մեծ զգացումով, ինչը դրսևորվում է մեր գործունեության ֆինանների, հաշվապահական հաշվառման և կորպորատիվ ֆինանսական մենեջմենթի համալիր ու փոխլրացնող ուղղություններում:
Գործընկերների համար առաջարկում ենք ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությանը, միջազգային ստանդարտներին և ժամանակակից ֆինանսական կառավարման մոտեցումներին համապատասխանող որակյալ ծառայություններ:
Ձեռնարկատիրության ապագա մարտահրավերն է՝ ունենալ այնպիսի ֆինանսական կառավարման համակարգ, որը կաշխատի արագ և արդյունավետ, բարձր վերահսկողությամբ ու առավել քիչ ծախսատարությամբ:
Այդուհանդերձ, մեր գործունեության նպատակներն ամփոփվել են հետևյալ կետերի շուրջ.
• Երկարատև համագործակցություն՝ հիմնված մեր առջև դրված խնդիրների լուծման պրոֆեսիոնալ մոտեցման վրա, և ամենակարևորը՝ որպեսզի այն առավելագույնս նպաստի ձեր ընկերության զարգացմանը:
• Օգնել ընտրելու առավել օպտիմալ հաշվապահական հաշվառման համակարգ՝ առաջարկելով կոնկրետ ժամանակահատվածի համար ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսական և հարկային հաշվառման ճիշտ ուղղությունները:
• Կատարել դատական ֆինանսատնտեսագիտական և դատահաշվապահական փորձաքննություններ՝ հավաստի և օբեկտիվ եզրակացություններ տրամադրելու նպատակով կիրառելով տվյալ փորձագիտական ոլորտի արդի մեթոդական մոտեցումները:
• Իրականացնել կոնկրետ ժամանակահատվածների համար կորպորատիվ ֆինանսական մենեջմենթի առանձին ուղղություններով ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն և տալ գնահատականներ:
• Վերլուծել և առաջարկել ճիշտ շահութաբաժնային քաղաքականություն. Ընկերության կողմից շահույթի կառավարումը՝ շահութաբաժինների (շահաբաժինների) չափերը որոշելու առումով պետք է հիմնված լինի նրա ֆինանսական կայունության, հետագա կապիտալացման կամ վերաներդրված կապիտալի շահութաբերության ապահովման վրա՝ հաստատելով միևնույն ժամանակ բաժնետերերի շահերի, նրանց բարեկեցության բարձրացման, ինչպես նաև նրանց իրավունքների պաշտպանության հավասարակշռվածությունը։
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան:
E-mail: expertfin@inbox.ru
Տեղեկատվական կայքերը.
հttps://expertfin.wixsite.com/Finexpert,
նաև Facebook-ում՝ FinExpert2020

Թարմացվել է  15 Մայիսի 2024, 10:16