Լրացուցիչ ինֆորմացիա

Կատարում ենք որակյալ հաշվապահական ծառայություններ, այդ թվում՝
•կազմակերպության գրանցման համար փաստաթղթերի կազմում եւ գրանցում,
•հարկերի եւ տուրքերի պլանավորում եւ հաշվարկում,
•հարկային հաշվառում,
•հաշվառման համակարգի ներդրում,
•ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
•կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառում եւ վարում,
•կադրային գործավարություն:
Թարմացվել է  1 Հուլիսի 2024, 14:11


Այս օգտատիրոջ այլ հայտարարությունները